lundi 20 avril 2015

VBA SelectSingleNode xpath with multiple namespace

I have simillar problem to others trying to search with xPath through XML with two namespaces but still looking on other topics it dosen't seem to work:

XML:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<IE515 xmlns:ds="http://ift.tt/uq6naF" xmlns="http://ift.tt/1JmkIyZ" NrWlasny=""
  EmailPodmiotu="">
  <Zgloszenie UCWywozu="" UCWyprowadzenia="PL441010"
   P1a="EX" P1b="A" LiczbaPozycji="" LiczbaOpakowan="" CRN=""
   KrajWysylki="" KrajPrzeznaczenia="" Kontenery="0" MasaBrutto="">
   <Nadawca TIN="" Nazwa="" UlicaNumer="" KodPocztowy="" Miejscowosc=""
     Kraj="" EORI=""/>
   <Odbiorca Nazwa="" UlicaNumer="" KodPocztowy=""
     Miejscowosc="" Kraj=""/>
   <ZglaszajacyPrzedstawiciel KodPocztowy=""
     Miejscowosc="" Kraj="" Nazwa="" TIN="" EORI="" UlicaNumer=""
     Wskaznik="00300" Przedstawicielstwo="1"/>
   <TransportWewnetrzny
     Rodzaj="5"/>
   <TransportNaGranicy Rodzaj="4" Znaki="SAMOLOT"
     Kraj="DE"/>
   <Lokalizacja UC=""/>
   <WarunkiDostawy Kod=""
     MiejsceKod="" Miejsce=""/>
   <Transakcja Waluta="" Wartosc=""
     Kurs=""/>
   <MiejsceData Miejsce="" NazwiskoImie="" Telefon=""
     Data=""/>
   <Towar Nr="1" OpisTowaru="TestName" KodTowarowy="30000" KodTaric="00"
     KrajPochodzenia="PL" ProceduraWnioskowana="10"
     ProceduraPoprzednia="00" MasaNetto="1.4">
     <IloscTowaru Jm="NAR"
      KwalifikatorJm="G" Ilosc="8"/>
     <Opakowanie Rodzaj="PA" Znaki=","
      LiczbaOpakowan="2"/>
     <KodDodatkowyUE Kod="4099"/>
     <DokumentWymagany
      Kod="9DK8" Nr="Oswiadczenie"/>
     <DokumentWymagany Kod="N380"
      Nr="OUT1"></DokumentWymagany>
     <DokumentWymagany Kod="Y903"
      Nr=","/>
     <DokumentWymagany Kod="Y935" Nr=","/>
     <DokumentWymagany
      Kod="Y922" Nr=","/>
     <InformacjaDodatkowa Kod="30400"/>
     <WartoscTowaru
      Waluta="PLN" WartoscStatystyczna="953">
      <Korekta Kod="1STW"
        Wartosc="-200"/>
     </WartoscTowaru>
   </Towar>
  </Zgloszenie>
</IE515>

in my code I'm trying to set NameSpace propoerty like this:

xmlNameSpaces = "xmlns='http://ift.tt/1JmkIyZ' xmlns:ds='http://ift.tt/uq6naF'"
doc.setProperty "SelectionNamespaces", xmlNameSpaces

and then try to search for the specific node, but it dosen't find the node:

Set oAttribute = doc.SelectSingleNode("/IE515/Zgloszenie/Towar[1]/@OpisTowaru")`

Can you explain how the namespace propperty should look like to make it work? I can do this if I have onl

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire